Princess Tiffany

thành viên fanpop từ năm December 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
ShamonePrincess đã đưa ý kiến …
I haven't been on here in FOREVER! (: What's up ya'll??? đã đăng hơn một năm qua
smile
mjmostlover trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Tnx for add me me back friend :* What are ya doing??? :D Elly đã đăng hơn một năm qua
laugh
MJJ07 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Tnx for add my friend! đã đăng hơn một năm qua