thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 28 years old
  • WV
  • Favorite TV Show: Teen Titans, Once Upon a Time, Bleach, ect.
    Favorite Movie: The Lion King, ZombieLand, Resident Evil, ect.
    Favorite Musician: Evanescance, Escape the Fate, A7X, Linkin Park, ect.
    Favorite Book or Author: Percy Jackson & the Olympians/The Giải cứu thế giới of Olympus, Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Shadow_Wolf đã đưa ý kiến về Okamisan and her Seven Companions
Only 8 fans? ): This anime was awesome! They need to make thêm episodes! đã đăng hơn một năm qua
Ninjagirl88 đã bình luận…
Ikr? This anime is one of my favorites!! hơn một năm qua
Kasuto-Kiriguia đã bình luận…
I am a lot thêm into shows like SAO but i actually enjoyed the one hơn một năm qua
Shadow_Wolf đã đưa ý kiến về Các anh hùng của đỉnh Olympus
link đã đăng hơn một năm qua