Lizzy

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 27 years old
  • WP
  • Favorite TV Show: Victorious,Wipeout,So bạn Think bạn Can Dance,American Idol, South African Idols, America's Got Talent, Cake Boss,Big Time Rush, Jessie, How Do I Lo
    Favorite Movie: Twilight,New Moon,Eclipse,Tangled,Rio,Remember Me,Dear John,
    Favorite Musician: Selena Gomez,Justin Bieber,Demi Lovato,Loagn Henderson,Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Twilight,New Moon,Eclipse,Breaking Dawn,Jane Blond Series,Cathy Cassidy,So little Time
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

angelic
SelenaGirl14 đã đưa ý kiến …
Happy Easter everyone ♥
Have an amazing time with your families (:
Remeber why we have Easter đã đăng hơn một năm qua
heart
SelenaGirl14 đã đưa ý kiến …
bạn might always tình yêu someone...
but someone won't always tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
GypsyMarionette đã bình luận…
well that's depressing hơn một năm qua
smile
selenamaslow trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua