thành viên fanpop từ năm November 2013

  • Female, 33 years old
  • Favorite Movie: Disney phim chiếu rạp
    Favorite Book or Author: The Little Mermaid bởi Andersen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BraBrief trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
One of the character bạn nominated in DB Lady of the tháng diễn đàn has won the round! Congrats! :) Here's the một giây điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
BraBrief trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Here's your điểm thưởng for participating in DB Lady of the tháng Forum! :) The nominations for September are open, I hope bạn will tham gia again! đã đăng hơn một năm qua
smile
BraBrief trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
One of the character bạn nominated in DB Lady of the tháng diễn đàn has won the round! Congrats! :) Here's the một giây điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua