Kris 'Tough Sharpie' Spars

thành viên fanpop từ năm March 2019

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪
Give this biểu tượng 4 the people that bạn tình yêu & who rocks your world around just like âm nhạc does♪ đã đăng cách đây 3 tháng
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for your enjoyable, pleasant friendship. đã đăng cách đây 3 tháng
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope that you've been feeling well and have been having fun. đã đăng cách đây 4 tháng