emma

thành viên fanpop từ năm December 2009

  • Female, 28 years old
  • Planet Coo Coo, United Kingdom
  • Favorite TV Show: I'll watch anything but my FAV TV hiển thị is Charmed&The Vampire Diaries
    Favorite Movie: I tình yêu tons of films
    Favorite Musician: I like lots of different musicians
    Favorite Book or Author: I'll read anything not to do with sport.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
paigedesiree trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
số phiếu bầu on Delena club woo hoo đã đăng hơn một năm qua
orkneymatrix trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
put♥this♥on anyone's ♥ tường ♥ who ♥made♥ bạn ♥ smile ♥ somewhere sometime♥ in ♥your ♥ life.♥ It ♥ may ♥surprise ♥ you, ♥ but ♥ check♥ out♥ how♥many ♥come♥ back♥ . Thanks ♥ a ♥ lot ♥...for ♥ making ♥ me♥ smile đã đăng hơn một năm qua
Bite_Me_Tender đã đưa ý kiến …
xin chào whats up!? đã đăng hơn một năm qua