tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 30 clubs Die-Hard (30) Fanatic in 6 clubs Fanatic (6)

thông tin trên tường của tôi

x-missmckena-x đã đưa ý kiến …
Hiya I am trying to collect research for my dissertation on why people do hoặc dont watch shows on The CW and The WB and I would tình yêu your input, if bạn have a spare few giây Ive created a diễn đàn on the ti vi spot for responses:

link

Thanks x đã đăng hơn một năm qua
big smile
Vampsessed trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey, I really like your "Quizey Questioney Thingey" in the "Television" Forum. There are some good các câu hỏi I never thought of. Do bạn have some more? Have a nice ngày :) đã đăng hơn một năm qua
beatrice1979a trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks for the Scrubs video at Freddy Rodriguez fanpop site. It still cracks me up! đã đăng hơn một năm qua