Sumire Sato ( 佐藤スミレ)

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 27 years old
  • Kodaira, Nhật Bản
  • Favorite TV Show: Naruto và Naruto Shippuden
    Favorite Book or Author: Manga~ Naruto and Naruto Shippuden
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Blaze_of_Ares trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
big smile
Zekrom676 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Squeeeeeeeeeze!!! You've been được trao a hug Sato-chan! Send this to all the people who deserve a hug. đã đăng hơn một năm qua
big smile
Zekrom676 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Put ♥ this ♥ on ♥ anyone's ♥ tường ♥ who ♥made ♥ bạn ♥ smile ♥ somewhere ♥ sometime ♥ in ♥ your ♥ life. ♥ ♥It ♥ may ♥ surprise ♥ bạn ♥but ♥ check ♥ out ♥ how ♥ many ♥ come ♥ back. ♥ Thanks ♥ a ♥ lot ♥ for ♥ making ♥ me♥ smile! ♥ Put ♥this ♥ back ♥ on ♥ my ♥ tường ♥ if ♥ I ♥ ever ♥ made ♥ bạn ♥ smile ♥
Long time no see old friend đã đăng hơn một năm qua