thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 21 years old
  • Favorite TV Show: POM, Veronica Mars & Supernatural
    Favorite Musician: Ariana Grande & Demi Lovato
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

wink
chaos-ice trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello there, beautiful ;) đã đăng hơn một năm qua
cool
chaos-ice trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Just passing by. XD đã đăng hơn một năm qua
big smile
chaos-ice trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Yeah, I open fanpop whenever I get a chance :P đã đăng hơn một năm qua