tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Laisalves8 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
A hoa may die
The sun may set
But a friend like bạn
I'll never forget.
Your name is precious,
it will never grow old,
it's engraved in my heart,
in letters of vàng

Sent to all your family and friends, even me .If bạn get 3 back you'll get good news tonight.Pass this to thêm than 9 people bạn love, I hope I am one tình yêu bạn .^-^ đã đăng hơn một năm qua
big smile
ARIEL-RAPUNZEL trao các điểm thưởng cho tôi về my images
…….ℒℴѵℯ…………ℒℴѵℯ
…ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ….ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
.ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
…………ℒℴѵℯℒℴѵℯ
……………ℒℴѵℯ đã đăng hơn một năm qua
big smile
Saphir đã đưa ý kiến về Nữ hoàng băng giá
I saw it because I won a contest!!!! It is so amazing. The phim hoạt hình is wonderful. I think bạn will like it! đã đăng hơn một năm qua
Candycupcake đã bình luận…
I can't wait!!! hơn một năm qua