Saoirse

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 29 years old
  • Ireland
  • Favorite Musician: Hard to say I like allot.
    Favorite Book or Author: Hunger Games Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Saoirse10 đã đưa ý kiến về All Time Low
Patrick Stump and Cassadee Pope will be on the new album :) I think Alex and Patrick wrote a song together đã đăng hơn một năm qua
heart
Saoirse10 đã đưa ý kiến về Sleeping With Sirens
In lust with Kellin Quinn's voice :) đã đăng hơn một năm qua
sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
✰ Thanks for the add back ^_^ ✰
& Nice to meet bạn ^-^ đã đăng hơn một năm qua