Sandra Chan

thành viên fanpop từ năm October 2018

  • Female, 18 years old
  • Guangzhou, China
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

monkey
aundomiel trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thanks for the add đã đăng hơn một năm qua
heart
yui1234 đã đưa ý kiến …
Thank bạn for the add!
I added bạn back:) đã đăng hơn một năm qua
smile
saanvijaiswal trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for the add! i added bạn back! đã đăng hơn một năm qua