Major Sakamoto

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Male, 29 years old
  • rockledge, United States Virgin Islands
  • Favorite TV Show: Strike Witches
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi