My Wall

Next Previous
heart
SNIKS011 đã đưa ý kiến về Vampire Knight - Yuki + Zero
''YUKI+ZERO''FOREVER AND EVRE AND EVER AND EVRE AND EVER...............................love bạn đã đăng hơn một năm qua
heart
SNIKS011 đã đưa ý kiến về Zero Kiryuu
ZERO KIRYUU 100%-------------->ALL THA WAY đã đăng hơn một năm qua
heart
SNIKS011 đã đưa ý kiến về Hiệp sĩ Vampire
VAMPIRE KNIGHT...LOVE YOU....GO ZERO KIRYUU đã đăng hơn một năm qua
heart
SNIKS011 đã đưa ý kiến về Skins
SKINS!!!!!!SKINS!!!!!!!!SKINS!!!!!!!!!SKINS!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua