maie

thành viên fanpop từ năm January 2014

  • Female, 33 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Yu-Gi-Oh
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
AndrewX trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Heya! đã đăng hơn một năm qua
Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I tình yêu your icon! đã đăng hơn một năm qua
Ryou-Bakura đã bình luận…
I have left this site for many years and I hardly appear here, an apology and thank you! ^v^ hơn một năm qua
laugh
RAICAL trao các điểm thưởng cho tôi về my links
╲╭━━━━╮╲╲╭━━━━━━━━━━━━━━━━╮
╲┃╭╮╭╮┃╲╲┃......................HAPPY....
┗┫┏━━┓┣┛╲╰┳╮.............NEW YEAR.............!!! ┃
╲┃╰━━╯┃━━━╯╰━━━━━━━━━━━━━━ đã đăng hơn một năm qua