Ruvy Grace Schouten

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 24 years old
  • Netherlands
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ryou-Bakura trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
hiiii ^0^/ đã đăng hơn một năm qua
heart
lubasakura trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I know a girl who is funny, crazy, thoughtful, caring, loving and sharing, as sweet as a baby, great friend, and like a sister to me. & she's đọc this message right now.....Post this to girls you'll never forget. If bạn don't post this to anyone, it means bạn have forgotten all about your friends. If bạn get....6 back, you're truly loved. Take care beautiful girl!<3<3<3 đã đăng hơn một năm qua
kpopcrown trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Please tham gia this club!~

link

thank you! đã đăng hơn một năm qua