Rueben Kacivitale

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Male, 30 years old
  • FROM THE MAJESTIC CITY OF VICTORIA, Province of Tylevu
  • Favorite TV Show: .....STILL LOADING......................
    Favorite Movie: ,....STILL LOADING....................
    Favorite Musician: E. Inglesis,C. Brown, J. Derulo, Celin Dion
    Favorite Book or Author: ,.........>Bible<..........>iNSTRUCTION mANUAL<....
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
deathroman13 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thanks :) đã đăng hơn một năm qua
smile
Heidihi2 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Loving the picture of johnnycake Depp đã đăng hơn một năm qua
Rue2459 đã bình luận…
Thnx!! :) hơn một năm qua
smile
deathroman13 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
May this Christmas/Yule end the present year
On a cheerful note and make way
For a fresh and bright new year.
Here’s wishing bạn a
Merry Christmas/Yule and a Happy New Year!
Greetings, Deathroman13 :) đã đăng hơn một năm qua