Joel G's ENA 💙💛

thành viên fanpop từ năm July 2022

  • Female, 18 years old
  • Joel G Universe, YouTube
  • Favorite TV Show: ENA bởi Joel G (Auction Day, Extinction Party, Temptation Stairway)
    Favorite Movie: Anything Moony decides that she wants to watch with me :D
    Favorite Musician: Graham Kartna, Oliver Buckland, Tessienoko, METAROOM
    Favorite Book or Author: My ENA Fanfic :D
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for the magic of your friendship. đã đăng cách đây một giờ 1
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn have a kind heart. đã đăng cách đây 13 giờ
RougeTheBat844 đã bình luận…
Niceeee bạn too cách đây 2 giờ
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
My new article: link đã đăng cách đây 15 giờ
RougeTheBat844 đã bình luận…
^.^ cách đây 2 giờ