Maria Andreea

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Female, 23 years old
  • Romania
  • Favorite TV Show: Supernatural,Disney Channel
    Favorite Movie: Spring Breakers,Titanic,This is it,Moonwalker,Interview with a Vampire
    Favorite Musician: Selena Gomez,Justin Bieber,Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
JosefS_girl24 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu bạn pictures on the Titanic spot! đã đăng hơn một năm qua
leoandkatefan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icons! đã đăng hơn một năm qua
big smile
liberian2girl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
T
TH
THA
THAN
THANK
THANK Y
THANK YO
THANK YOU
THANK bạn S
THANK bạn SO
THANK bạn SO M
THANK bạn SO MU
THANK bạn SO MUC
THANK bạn SO MUCH
THANK bạn SO MUCH!
THANK bạn SO MUCH!
THANK bạn SO MUCH!
THANK bạn SO MUC
THANK bạn SO MU
THANK bạn SO M
THANK bạn SO
THANK bạn S
THANK YOU
THANK YO
THANK Y
THANK
THAN
THA
TH
T

For being my friend! post this to 15 peoples walls and tomorrow will be the best ngày ever =3 And a prop! ^^.
Lots Of Love..!!=)=)<3<3 đã đăng hơn một năm qua