Rooh Mars Alt ♫

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Female
  • Argentina
  • Favorite TV Show: Supernatural, Bones, Friends, Hawaii Five-O, NCIS, CSI: Miami, TBBT.
    Favorite Movie: The Lord of the Rings, Thế giới ngầm trilogy, The Mist, 30 days of Night
    Favorite Musician: Lacuna Coil, Sonohra & 30 giây to Mars ♥ symphonic metal, Gô tích metal, metal, heavy metal, trash metal, punk rock, hard rock, punk, etc.
    Favorite Book or Author: Lord of the Rings, anything bởi Edgar Allan Poe, Little Women
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
AnastaciaEshanu trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
PLEASE,can bạn tham gia in my group ?
link đã đăng hơn một năm qua
laugh
AnastaciaEshanu trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
thanks for add ,3
HOW are u? đã đăng hơn một năm qua
big smile
AlexForEver trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
no prob!tnx for added me back !!and thank u!! ilove Jared!!!;)u too,i guess right? đã đăng hơn một năm qua
RoohWinchester đã bình luận…
Yes, I do tình yêu Jared ♥ he's amazing :) hơn một năm qua
AlexForEver đã bình luận…
agree!!;) btw amzing icon! hơn một năm qua