thành viên fanpop từ năm May 2012

  • United Kingdom
  • Favorite Musician: Jack White
    Favorite Book or Author: Lolita
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

RockNRollFox đã đưa ý kiến về That ‘70s show
tham gia my penis club! Literally called penis! Kinda like Sex ed class.. we got diagrams and everything! đã đăng hơn một năm qua
RockNRollFox đã đưa ý kiến về Culture Club
Loving would be easy if your màu sắc were like my dreams! Red vàng and green! Red vàng and green!!! đã đăng hơn một năm qua
RockNRollFox đã đưa ý kiến về Boys of Gossip Girl
tham gia my Penis club, literally called Penis! need some fans, guessing bạn people like penises.... its kinda like a sexual education club! Diagrams and all! Check it out! đã đăng hơn một năm qua