thành viên fanpop từ năm May 2012

  • 33 years old
  • Favorite TV Show: Trò chơi vương quyền
    Favorite Movie: LOTR
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
LowriLorenza89 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi, thanks for the add back đã đăng hơn một năm qua
RobbStark234 đã bình luận…
No problem :) hơn một năm qua
crying
RobbStark234 đã đưa ý kiến về The Gifted (TV Series)
That 9th episode! Wow what a great episode but also really tragic!... I can't actually believe my em bé got captured!!!! :(

Such a tim, trái tim breaking ending, and what's gonna happen now đã đăng hơn một năm qua
Articuno224 đã bình luận…
Couldn't agree more! Everyone who got captured were like my faves, especially Andy, Lauren and Sonja, it was extremely sad, I was really emotional about it :(.... Have bạn seen episode 10 though? hơn một năm qua
RobbStark234 đã bình luận…
Well I have now! But I hadn't seen it when I đã đăng this, damn this hiển thị is intense! ;) hơn một năm qua
missdoney trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
i tình yêu your các bình luận in Morgana's deffense đã đăng hơn một năm qua
RobbStark234 đã bình luận…
Thank you, she's easily the best thing about that hiển thị ;) hơn một năm qua