Rim Carolina

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 24 years old
  • Monastir, Tunisia
  • Favorite TV Show: Oprah
    Favorite Movie: Twilight
    Favorite Musician: Mozart
    Favorite Book or Author: Ana Karnina
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Rimc8 đã đưa ý kiến về Caroline Celico
Who made this club ? đã đăng hơn một năm qua
Rimc8 đã đưa ý kiến về Caroline Celico
could I know who is the creater of this group ?? đã đăng hơn một năm qua
Rimc8 đã đưa ý kiến về Caroline Celico
tham gia Caroline's Facebook page if bạn really adore her : link đã đăng hơn một năm qua