Ang Norris

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female, 58 years old
  • Thomasville, NC
  • Favorite TV Show: Leverage , NCIS , NCIS Los Angeles , FRINGE and Ghost Hunters
    Favorite Movie: Pirates of the Carribean 1 , 2 & 3
    Favorite Musician: NickelBack , Alice in Chains , Metallica
    Favorite Book or Author: Lover Eternal
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jack_luver112 đã đưa ý kiến …
xin chào i see u like four brothers who is ur yêu thích brother đã đăng hơn một năm qua
RhagesShellan đã bình luận…
yêu thích brother is Jack Mercer then Angel Mercer hơn một năm qua