Renee Ketchum

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 25 years old
  • North Arlington, NJ
  • Favorite TV Show: Bamboo Blade, Total Drama Island, Good Luck Charlie
    Favorite Movie: Marley and Me, UP
    Favorite Musician: Eminem, Enrique, Weezy and the gang
    Favorite Book or Author: Marley and Me, chó sói, sói Rider
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Seastar4374 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thanks for the best answer đã đăng hơn một năm qua
ReneeKetchum đã bình luận…
Aw, you're welcome. It was the best there. :) hơn một năm qua
Seastar4374 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
spongefan612 đã đưa ý kiến …
Aubrey is so not ghetto dude đã đăng hơn một năm qua
ReneeKetchum đã bình luận…
Oh, believe me, I know. But I'm so over gangsta rap. hơn một năm qua
yamiXyugi đã đưa ý kiến …
thnx it is yugi from yugioh :D đã đăng hơn một năm qua