Rebecca Dsouza

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female, 23 years old
  • Salmiya, Kuwait
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

Rebeccajanegal đã đưa ý kiến …
xin chào friends,I'm leaving fanpop forever. I will miss all of you. Goodbye.
p.s bạn can still post on my wall. đã đăng hơn một năm qua
smile
kritika123 đã đưa ý kiến …
'M DELETING bạn FROM MY LIFE! *clicks delete* LOADING...
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 99%. ERROR! It is impossible to xóa our friendship. This means sooooo much to me.
Post this to 1O people's walls who bạn never want to lose. If bạn get 3 back, you're an amazing friend <333

*big hug* for a awesome friend!!!!!! <333333 đã đăng hơn một năm qua
smile
kritika123 đã đưa ý kiến …
the farthest distance in the world,
is not between life n death,
But between u n me.. even when i'm beside bạn
and u think i'm not there 4 u

post this on the walls of 15 of your closest Những người bạn .. if u get at least 7 back u shall b lucky! đã đăng hơn một năm qua