Demetria Lovato

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 30 years old
  • Dallas Texas, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mileysmartcyrus đã đưa ý kiến …
plz tham gia indian miley cyrus club
link islink
i jst added u đã đăng hơn một năm qua
shruti111 đã đưa ý kiến …
hi,how're u??????????????????????? đã đăng hơn một năm qua
IsabelleKiss đã đưa ý kiến …
If bạn say ....<3 đã đăng hơn một năm qua