thành viên fanpop từ năm July 2007

  • Female
  • Favorite TV Show: F.R.I.E.N.D.S, What I Like About You, And yes, Disney CHANNEL.
    Favorite Movie: Batman: The Dark Knight,All Harry Potter, Pirates of the Carribean, 27 Dresses, Mad Money, Back To the Future, and Over her Dead Body
    Favorite Musician: Maroon 5,One Republic,Jonas Brothers, Demi Lovato and many more!!
    Favorite Book or Author: Harry Potter!! , The House Of Night series, The Five People bạn Meet in Heaven,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BballGirly14 đã đưa ý kiến …
Ditto what @ArcticWolf said. đã đăng hơn một năm qua
big smile
justchilin595 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
bạn like 'What I like about you' too! I didn't think anyone still watched it...well it's not airing as much anymore. That's when I started watching FREINDS!! :) tình yêu that hiển thị :D đã đăng hơn một năm qua
ArcticWolf đã đưa ý kiến …
I tình yêu your motto! <3 đã đăng hơn một năm qua