thành viên fanpop từ năm September 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hmmm
NagisaFurukawa- trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
On your yêu thích anime band poll, bạn forgot to put the K-ON! Band in the list. So the danh sách isn't fair. https://www.fanpop.com/clubs/anime/picks/results/1749069/favorite-anime-band đã đăng cách đây 3 tháng
Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn established my point better than I did! Kudos, my friend! bạn have been followed! đã đăng hơn một năm qua
smile
NagisaFurukawa- trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
@Ran it's fine. I really shouldn't of gotten upset for no reason. bạn did nothing wrong. Hope bạn have a good rest if the year. Your not a loser. Hope we could be good Những người bạn starting now. đã đăng hơn một năm qua