tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Rainsky57 đã đưa ý kiến …
i cant just call him dave that doesnt sound right it has to be dave strider
dave strider
dave
dave strider
dAVE STRIDER
dddddDddddDDDDDDDddDDDddd đã đăng hơn một năm qua
Rainsky57 đã bình luận…
DAVE hơn một năm qua
Rainsky57 đã bình luận…
DDDAVDVDE DAVEC STRIDER] hơn một năm qua
Rainsky57 đã bình luận…
im dave *starts rapping* hơn một năm qua
Rainsky57 đã đưa ý kiến …
like i really wish that i was dave strider can i please just switch places with dave strider for one ngày that would be so cool đã đăng hơn một năm qua
Rainsky57 đã đưa ý kiến …
i wish i was dave strider đã đăng hơn một năm qua