Raeshelly

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 24 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: Calum mui xe
    Favorite Book or Author: Eleanor and Park
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Rae_sowavy đã đưa ý kiến về Avatar Truyền thuyết về Korra
I MISSED IT D: AHHHH. Im so sad :( đã đăng hơn một năm qua
dclairmont đã bình luận…
It's already online! hơn một năm qua
Rae_sowavy đã bình luận…
I know i ened up watching it that night hơn một năm qua
Rae_sowavy đã đưa ý kiến về Truyện cổ tích
They are canceling Fairy Tail DX #LifeIsPain #FairyTailIsLife đã đăng hơn một năm qua
starprincess7 đã bình luận…
Why ??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Natsumi_5611 đã bình luận…
Yes,why? hơn một năm qua
Rae_sowavy đã bình luận…
It's too close to the manga that's why hơn một năm qua
starprincess7 đã bình luận…
Oh.... hơn một năm qua
Rae_sowavy đã đưa ý kiến về Avatar Truyền thuyết về Korra
Alright Guys.. 2 months till L.O.K. comes back... Who's excited??? Cause I sure as hell am. LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Magicalgirl12 đã bình luận…
I am very happy :D hơn một năm qua
ElNinoSeriex đã bình luận…
is it coming in april?? hơn một năm qua
zanhar1 đã bình luận…
I can't wait. hơn một năm qua