Sara Montgomery

thành viên fanpop từ năm June 2014

  • Female
  • SilverSpring, United States of America
  • Favorite TV Show: Hetalia
    Favorite Movie: Paint It, White!
    Favorite Musician: Vienna Teng
    Favorite Book or Author: Coraline
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DisneyPrince88 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
worried
ROTGgirl2004 đã đưa ý kiến về Hetalia
have bạn realized that bạn have never seen an actual bức ảnh of Himuraya in real life? Is he a mysterious ghost..? I just noticed that... đã đăng hơn một năm qua
ROTGgirl2004 đã bình luận…
I've only seen one real life bức ảnh of him and that's it... hơn một năm qua
LilacRoses đã bình luận…
I've been wondering about that... I've never seen a real picture of him. Maybe he doesn't like the publicity. Maybe he's just as nerdy and socially inactive as the rest of us. XD hơn một năm qua
Englandrules83 đã bình luận…
I am lucky because I have seen a real picture from my yêu thích anime and manga's creator hơn một năm qua
ROTGgirl2004 đã đưa ý kiến về Hetalia
Sorry I'm late but HAPPY BIRTHDAY FINNY!!!!! WE tình yêu YOU!!!!!! AND YOUR PEOPLE!! đã đăng hơn một năm qua