Number One người hâm mộ of Klaine, Quick, Finchel, Qam, and Brittana.

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
… National điểm thưởng Day!!!! A holiday I made up!!! :). đã đăng hơn một năm qua
heart
William and Kate and going to be amazing parents! Congratulations to the happy couple! đã đăng hơn một năm qua
QuinnFabray1998 đã đưa ý kiến về One Direction
Okay people! get over the fact that Harry is dating Taylor! We just want Harry to be happy dont we. so lay of Haylor! đã đăng hơn một năm qua