Anna Secret

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 27 years old
  • Riga, Latvia
  • Favorite TV Show: 90210 , Vampire Diaries , Đội điều tra hiện trường , Mất tích , Buffy ...
    Favorite Movie: Scream 1/2 , Die Hard , Cruel Intentions , Solstice ...
    Favorite Musician: Lady GaGa , Linkin Park , Rihanna , Rasmus , Britney Spears , The Veronicas
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

crying
Queenst đã đưa ý kiến về Sebastian and Mary
Those who still watch, I resently read that Francis (hopefully) will soon die on the show?! Does it give us any hope, was anyone from the cast saying anything Mash related? đã đăng hơn một năm qua
Irenenew đã bình luận…
I have stopped watching the show.. Could bạn tell me if there is any interaction between them at all any more? hơn một năm qua
crying
Queenst đã đưa ý kiến về Liam and Annie
I miss them so much ;( Another Matt and Shenae project, please. đã đăng hơn một năm qua
jasamfan23 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Go vote for your LEAST yêu thích couple (of my hàng đầu, đầu trang 20 couples) :) (ROUND 3)

link đã đăng hơn một năm qua