thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Favorite TV Show: Supernatural, Doctor Who, Sleepy Hollow, Vampire Diaries, Fairytail, Death Note
    Favorite Movie: Sherlock Holmes, ngôi sao Trek
    Favorite Musician: SHINee, Lifehouse, The Fray, Kelly Clarkson
    Favorite Book or Author: Divergent, City of Bones, Hush Hush, immortal, The Hollow, The witching
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TARDIS-Granger đã đưa ý kiến …
I did the fandom thing for doctor who đã đăng hơn một năm qua
PurpleStar17 đã bình luận…
Thank you!! I already finished it mostly, so i dont know how much i can fit in though. hơn một năm qua
PurpleStar17 đã đưa ý kiến về Louis Tomlinson
xin chào guys I'm nghề viết văn an imformative bài viết on fandoms for my high school and was wondering if any of bạn were interested.
link đã đăng hơn một năm qua
PurpleStar17 đã đưa ý kiến về Đấu trường sinh tử
Does anyone like the sound of being interviewed for a high school newspaper bài viết about fandoms? If so, if even a little interested, check it out here. link đã đăng hơn một năm qua