NoneOf Your BUSINESS

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 24 years old
  • Detroit, United States of America
  • Favorite TV Show: Spongebob
    Favorite Movie: Somebody Help Me 2
    Favorite Musician: Tiffany Evans
    Favorite Book or Author: Fear-Street
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

number1girl11 đã đưa ý kiến …
Like ur khẩu hiệu đã đăng hơn một năm qua
MrsRocProdRoyal đã đưa ý kiến …
heyy guurl wat u doin đã đăng hơn một năm qua
myboprod đã đưa ý kiến …
can u người hâm mộ me đã đăng hơn một năm qua