Despe

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 35 years old
  • France
  • Favorite TV Show: Gotham, Sons Of Anarchy, Supernatural, The Shield, The Walking Dead, Banshee
    Favorite Movie: The Exorcist
    Favorite Musician: Richard Zven Kruspe
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thank bạn for the add back :)

Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
Psychoslasher đã bình luận…
Hello, sorry, i've never watched this anime :) hơn một năm qua
smile
Psychoslasher đã đưa ý kiến về fanpop
Thanks for all, fanpop đã đăng hơn một năm qua
CommonLawFans đã bình luận…
hi there..how to add link in fanpop thông tin các nhân hơn một năm qua
Psychoslasher đã bình luận…
I've never done it but i think it's in 'Add link" :) hơn một năm qua
CommonLawFans đã bình luận…
thank bạn for answer .. hơn một năm qua
Psychoslasher đã bình luận…
You're welcome. hơn một năm qua
Psychoslasher đã đưa ý kiến về The Shield
C'est la meilleure série du monde. đã đăng hơn một năm qua