thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries, Charmed, Prison Break, Pretty Little Liars,Lying Game, Supernatural, Baby Daddy, Angel, Buffy the Vampire Slayer
    Favorite Movie: Hunger Games
    Favorite Musician: Usher
    Favorite Book or Author: The Series of Unfortunate Events, the mortal instruments, divergent series,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

coolgal1 đã đưa ý kiến …
HAHA I have 5 những người hâm mộ in my club đã đăng hơn một năm qua
PrisonBreakSco đã bình luận…
i do to hơn một năm qua
PrisonBreakSco đã đưa ý kiến về sách để đọc
Suggested books, series of unfortunate events, the mortal instruments, divergent series, the clockwork series which is a spinoff of the mortal instrument series, hunger games, vampire diaries,matched, đã đăng hơn một năm qua
Pinnipedi đã bình luận…
YES!!!!! A series of unfortunate events and Divergent are AMAZING!!! hơn một năm qua
PrisonBreakSco đã đưa ý kiến về Old School Disney
Who. Misses the old Disney đã đăng hơn một năm qua
_Rae-Marie_ đã bình luận…
Who doesn't? hơn một năm qua