thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 41 years old
  • Australia
  • Favorite TV Show: gargoyles, she ra ,charmed,smallville.
    Favorite Movie: ngôi sao Wars ep 3,The Crow,Beauty and the beast
    Favorite Musician: INXS,Queen
    Favorite Book or Author: LOTR trilogy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for adding me back. bạn have a great thông tin các nhân picture. đã đăng hơn một năm qua
big smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn so much :D đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello :)

Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua