Cammy Starr

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female
  • Las Vegas , Nevada
  • Favorite Musician: Michael Jackson and alot thêm
    Favorite Book or Author: harry potter,twilight &the Clique series, Alphas, Pretties,Boys That Bite, and The Hot One
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

19987 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Beautiful bức ảnh đã đăng hơn một năm qua
cassidy86 đã đưa ý kiến …
WILL U tham gia MY CLUB.. I GIVE EXTRA PROPS! LINK: CASSIDY86, THANK'S đã đăng hơn một năm qua
YOPEPI đã đưa ý kiến …
hi peeps im dooing a contest a who is justin bieber's # 1 fan? are u?

post on my tường and tell me why u are justin bieber's # 1 người hâm mộ and if i beileve bạn bạn will win :

-1st prize: 20 các điểm thưởng and i will write on ur tường and call bạn justin's no 1 người hâm mộ and be ur người hâm mộ

-2nD prize 10 props, AND BE UR người hâm mộ

-3rd prize 5 các điểm thưởng
and i will write on ur tường and call bạn jb's no 1 người hâm mộ

contest ends april 7th so hurry up and tell me why ur jb's # 1 người hâm mộ and win cool prizes bye!! đã đăng hơn một năm qua