Natasha

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • 29 years old
  • Vilnius, Lithuania
  • Favorite Movie: Công chúa Barbie
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Genevievebarbie trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi! bạn have a very beautiful thông tin các nhân picture đã đăng hơn một năm qua
LucindaPrice đã đưa ý kiến …
Hi, and add me đã đăng hơn một năm qua
smile
Firiel trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Add me back please đã đăng hơn một năm qua