tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
PeterMWou đã đưa ý kiến về lê, quả lê Owners
xin chào những người hâm mộ of ICarly/Victorious/Sam And Cat, I just made a new người hâm mộ club today. It's called lê, quả lê Owners. What it does is that bạn can talk about the franchise that ran between 2007 and 2014 comprising 3 Nickelodeon shows created bởi Dan Schneider. This includes ICarly, Victorious and Sam And Cat. Enjoy, những người hâm mộ of ICarly/Victorious/Sam And Cat. đã đăng hơn một năm qua
smile
PeterMWou đã đưa ý kiến về anime Licensed Games
While there aren't any Digimon games in this club, but Digimon is allowed in this club too. So feel free to put Digimon there. Also, there's Yokai Watch since Yokai Watch is an anime/manga franchise that begins with anime/manga franchise games. đã đăng hơn một năm qua
smile
PeterMWou đã đưa ý kiến về anime Licensed Games
Welcome to anime licensed games. Here, bạn may discuss video games based on anime/manga franchises like Pokemon. No video game franchises like MegaMan allowed. Only anime/manga franchises like Naruto is allowed. Pokemon is not a video game franchise despite Pokemon started of with the games because Pokemon games are licensed games. So Pokemon is also allowed in this club too. Enjoy. đã đăng hơn một năm qua