thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 29 years old
  • Germany
  • Favorite TV Show: Downton Abbey, Game of Thrones, True Blood
    Favorite Movie: LotR, Harry Potter, Ladies in Lavender,Kingdom of heaven, Merlin, Fight Club, lots of Tim Burton-Movies, Fried Green Tomatoes
    Favorite Musician: Electroswing, Dubstep, Folk, Gothic, Industrial
    Favorite Book or Author: Macbeth
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
For your các bình luận on the Hogwarts Professors club. A pity bạn are not longer active here đã đăng hơn một năm qua
ReginaMills108 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello Nice các biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
hmmm
TheCountess đã đưa ý kiến …
I'm not sure if bạn just got a double post bởi me hoặc not. If bạn did, sorry about that. My computer seems to be diễn xuất up again, and nothing is hiển thị up on my end. If it didn't hiển thị up for you, I was trying to give bạn a điểm thưởng for a Judi Dench câu hỏi kiểm tra bạn posted, along with asking a question. đã đăng hơn một năm qua