thành viên fanpop từ năm May 2008

  • Male, 32 years old
  • Canberra, ACT
  • Favorite TV Show: Smallville, Teen Wolf,
    Favorite Movie: Too many to name now...
    Favorite Musician: Lifehouse, Matchbox 20, Maroon 5, Thirsty Merc, Carolina Liar
    Favorite Book or Author: Kathy Reichs, Matthew Reilly
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

vann trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Merry Christmas! =) đã đăng hơn một năm qua
smile
yep trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me back! :) đã đăng hơn một năm qua
hsm3-fan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
LmaoYes! ♥ I tình yêu Him. đã đăng hơn một năm qua