Jessica Smith

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 25 years old
  • lacombe, United States of America
  • Favorite TV Show: Kênh Disney
    Favorite Movie: Shreik the Final Chapter
    Favorite Musician: Carrie Underwood
    Favorite Book or Author: The Dragon's Egg
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kmulli12 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
on điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
NS_Fan đã đưa ý kiến …
Squeeeeeeeeeze!!! You've been được trao a hug! Send this to all the people who deserve a hug. I want one back! see how many bạn get back.If bạn get 1-3 you're cute, 4-6 you're loved, 7-9 you're amazing! ;) Now let the hugging begin! đã đăng hơn một năm qua
smile
Christinaes đã đưa ý kiến …
Squeeeeeeeeeze!!! You've been được trao a hug! Send this to all the people who deserve a hug. I want one back! see how many bạn get back.If bạn get 1-3 you're cute, 4-6 you're loved, 7-9 you're amazing! ;) Now let the hugging begin! đã đăng hơn một năm qua