Ángel Ramón Torres Mc Cook

thành viên fanpop từ năm January 2016

  • Male, 28 years old
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

Paradoxzodiac đã đưa ý kiến về Saint Seiya (Knights of the Zodiac)
Hola, soy muevo aquí en fanpop. Acabo de unirme a este club pues en el se tratan temas de mi serie favorita. Qué tipo de actividades sociales se realizan en este club y cuáles son las reglas? đã đăng hơn một năm qua