Jade/JJ ✿ Cute anime Obsession

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 26 years old
  • Chicago, Illinois
  • Favorite TV Show: ~ Elfen Lied,Higurashi,Kai,Rei,Ni,Kira,Amazing Race,Death Note,Inuyasha,Ouran,Once Upon A time,Good Luck Charlie,and Survivor
    Favorite Movie: ~ Twilight and The Hungar Games are really cute and cool ..
    Favorite Musician: ~ Rihanna,Pitbull,Ariana Grande,Victoria Justice,Miku,Anime singers,BOA,Girls Generation,Nicki,and Higurashi Dear You!!
    Favorite Book or Author: ~Magazines,Hunger Games,Twilight,and Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

smirk
KariYagam đã đưa ý kiến …
hola đã đăng hơn một năm qua
PPGZMomoko đã đưa ý kiến …
JJ~CHAN!!~*hughug* đã đăng hơn một năm qua
RRBZBoomer đã bình luận…
your so girly mad -_- hơn một năm qua
PPGZMomoko đã bình luận…
shut up graant!!!! (►.◄) hơn một năm qua
PPGZMiyako đã bình luận…
hi mad *glares at grant* Be nice to muah friend!! hơn một năm qua
PPGZMomoko đã bình luận…
yeah -_- hơn một năm qua
zzz
RRBZBoomer trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Spread The love❥
FOR PEOPLE WHO DON'T FORGET THERE STUPID mật khẩu -_-
HINT HINT~SEAN -_- đã đăng hơn một năm qua
PPGZMiyako đã bình luận…
i would xóa your commet but its a điểm thưởng XD hơn một năm qua
PPGZMomoko đã bình luận…
xD ~~ hơn một năm qua
MaddieChan đã bình luận…
Oh jade. hơn một năm qua