Felicia Vargas

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • 32 years old
  • Rome, Italy
  • Favorite TV Show: Cookery programs and TV shopping!
    Favorite Movie: La Strada, The Best of Youth, La Dolce Vita, Open City and L'Avventura! I tình yêu all of Italian cinema!
    Favorite Musician: Andrea Botcelli, Nek, Gianna Nanini and many thêm Italian artists!
    Favorite Book or Author: Lots and lots! :3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PastaChick đã đưa ý kiến …
Ciao, Felicia! *smiles at you, bạn notice the Italian curl i have* đã đăng hơn một năm qua
big smile
VirgiineShaka trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hi hope we can be good friends, I invite bạn to my group I hope will be to your liking link đã đăng hơn một năm qua
Germany_APH trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Danke, gut. Wie geht es Ihnen. *chuckles* pretty good German there.. đã đăng hơn một năm qua