thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Cecil, New Jersey
  • Favorite Musician: The Beatles, John Lennon
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
heart
Nurjahan8 đã đưa ý kiến về Victoria's Secret
Hello all... I just fall in tình yêu with VS PINK.... 💗💗💗💗💗 đã đăng hơn một năm qua
noControl1199 đã đưa ý kiến …
hi, Can I trouble bạn to tham gia the club of my hero and Angel Louis Tomlinson?
link

I'll encourage bạn to listen to his cover of Look After bạn on youtube. You'll tình yêu it.

Love,
B đã đăng hơn một năm qua