♦️JetBlack♦️

thành viên fanpop từ năm March 2020

  • Male, 30 years old
  • Trabzon
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for the prop. I appreciate it. đã đăng cách đây 15 giờ
Nuri__ đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
That feeling when bạn hate coming to fanpop but bạn still here. đã đăng cách đây 17 giờ
zanhar1 đã bình luận…
That feeling when bạn hate life but you're still alive. :v cách đây 16 giờ
CokeTheUmbreon đã bình luận…
@Zanny My condolences 😔 cách đây 14 giờ
RainSoul đã bình luận…
I'm sorry to hear about your loss, Zan. My condolences, also. May he rest in peace. Stay safe. cách đây một giờ 1
Ranty-cat trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Yea, Cat is in and out all the time xD Mitsuri? She is pretty cute although she appeared briefly in the anime. Did bạn read the manga? She gets thêm adorable later. Haha. Btw, dude, guess what? I logged in today and saw that I got a medal in Kimetsu no Yaiba club xD
Ups and downs, huh? Relatable. Well, life here has been quite stagnant. But, at least, now I can go out for walks. đã đăng cách đây 2 ngày